ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ Α.Π.Θ.

Στεφανοθήκη-εικονοστάσι, ξύλινο. Η αετωματώδης επίστεψη, τον κεντρικό μικρό σταυρό, θυμίζει την κορυφή των ξύλινων τέμπλων. 33x24 εκ. Προέλευση: αγορά 1992. Αρ. Κατ. ΛΜ/ΠΘ 756

ΕΚΘΕΜΑΤΑ