ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ Α.Π.Θ.

Πόρπη ζώνης ή μέρος πόρπης ή πτερύγιο πόρπης

ΕΚΘΕΜΑΤΑ