ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ Α.Π.Θ.

Παγούρι για λειτουργική χρήση, από μείγμα μολύβδου και κασσιτέρου. Στις δύο πλευρές ο άγιος Γεώργιος και επιγραφή «1844 ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ Γ[ΕΩΡΓΙΟΥ] ΙΩΑΝΙΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΣ», αντωπά λιοντάρια και επιγραφή «ΛΕΟΝ». Στη μία πλευρά πρόχειρα χαραγμένο «ΤΡΑΠΕΖ[Α]» ΄Υψος 16 εκ. Προέλευση: αγορά 1936. Αρ. Κατ. ΛΜ/ΠΘ 510

ΕΚΘΕΜΑΤΑ