ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ Α.Π.Θ.

Το παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής χτίστηκε το 1887 ως Οθωμανική σχολή διοίκησης. Το Πανεπιστημιακό Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο, πρώτο στο είδος του, ιδρύθηκε το 1927 από τον Στίλπωνα Κυριακίδη, ένα μόλις χρόνο μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Το μουσείο στεγάστηκε στο Σπουδαστήριο της Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του Ιδιωτικού Βίου αυτών και της Λαογραφίας έως το σεισμό του 1978. Η μόνιμη έκθεση του μουσείου σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου. Εγκαινιάστηκε το 2010.
Το παλιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής χτίστηκε το 1887 ως Οθωμανική σχολή διοίκησης. Το Πανεπιστημιακό Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο, πρώτο στο είδος του, ιδρύθηκε το 1927 από τον Στίλπωνα Κυριακίδη, ένα μόλις χρόνο μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου. Το μουσείο στεγάστηκε στο Σπουδαστήριο της Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του Ιδιωτικού Βίου αυτών και της Λαογραφίας έως το σεισμό του 1978. Η μόνιμη έκθεση του μουσείου σχεδιάστηκε και μελετήθηκε από την Ελεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου. Εγκαινιάστηκε το 2010.